00:00 - 15. februar 2019

Samisk hos Sonja

En samisk utstilling uten aktivisme tyder på kongelig berøringsangst.

Verk i utstillingen: «Historier. Tre generasjoner samiske kunstnere». Foto: Marja Helander

Det er mye å glede seg over når samisk kunst stilles ut i Dronning Sonjas Kunststall. Tross tre generasjoner kunstnere og kongelig oppmerksomhet kan det likevel ikke bli toppkarakter, så lenge engasjert og politisk kunst er utelatt.

Naturpoesi. Høydepunktet er Britta Marakatt-Labbas 21 meter lange broderi Historjá, med motiver fra samenes historie, som har gitt utstillingen navn. Utsmykningen fra Universitetet i Tromsø vakte oppsikt på Documenta i Kassel 2017. Også Slottet setter verket i sentrum, på en hestesko av skillevegger midt i den gamle stallbygningen.

For øvrig ligger vekten på abstraksjon, modernisme og naturpoesi. Grundigst presenteres Iver Jåks (1932-2007), med tegning og skulptur av reinsdyrgevir, messing og tre. Synnøve Persens nye videoverk Hellige landskap dveler ved Finnmarks steinlabyrinter, trolig anlagt i middelalderen som protest mot kolonisering og kirkebygg. Outi Pieski representerer Finland ved årets Veneziabiennale, og viser malerier av islagte landskap, hvorav ett har små, innfelte samiske filtflagg.

Annonse