00:00 - 15. februar 2019

Samisk hos Sonja

En samisk utstilling uten aktivisme tyder på kongelig berøringsangst.

Verk i utstillingen: «Historier. Tre generasjoner samiske kunstnere». Foto: Marja Helander
Annonse