00:00 - 08. februar 2019

Oppkast uten stil

En av tv-mediets få stilister er blitt streit.   

Tv-drama: John Goodman og Michaela Coel i Black Earth Rising. Foto: Netflix

Britiske Hugo Blick er en av et fåtall mennesker i verden som både skriver og regisserer sine egne tv-serier, og som dermed har en kontroll over form og innhold som kan sammenlignes med den vi finner – og tar for gitt – i spillefilmens verden. Med The Shadow Line (2011) skapte han en av dette århundrets mest stilsikre og minneverdige krimserier, og den politiske thrilleren The Honourable Woman (2014) fulgte i samme spor.

Blant de av oss som ivrer for utviklingen av tv-seriens formspråk har det vært knyttet store forventninger til hans nye serie, og det var derfor overraskende at det nærmeste Black Earth Rising kommer en særegen visuell signatur, er oppkast. Politikerne, advokatene og embetsmennene i Blicks drama om etterspillet etter folkemordet i Rwanda i 1994, vrenger nemlig magen én etter én, som en implisitt innrømmelse av forbrytelsene de har bidratt til å utføre eller dekke over.

Michaela Coel og John Goodman spiller hovedrollene i det som starter som et rettssalsdrama fra den internasjonale straffedomstolen i Haag, og ender opp som en studie av postkolonial skyldfølelse og liv levd i en tilstand av permanent posttraumatisk stress. Black Earth Rising gaper over for mye, men det største ankepunktet mot serien er at en av tv-mediets største stilister ikke viderefører sitt arbeid med å bygge bro mellom seriens og spillefilmens formspråk, men har nøyd seg med å lage et velskrevet tv-drama med langt mer på hjertet om verden vi lever i, enn hva som er vanlig på Netflix.

Annonse