00:00 - 01. februar 2019

Den kommende katastrofen

To stjernedirigenter antyder spennet i Gustav Mahlers skjebnetunge 6. symfoni.

Historisk smerte: Gustav Mahlers mangfoldige og mystiske univers vises på to ferske innspillinger av den dramatiske 6. symfoni, kalt «Den tragiske».

Forholdet mellom nyskaping og tradisjon, radikalitet og konvensjon forfølger den klassiske musikken som en skygge. Spenningen finnes allerede i uttrykket «klassisk», som betegner både en levende musikkform, og noe historisk etablert. Hva det vil si å fortolke på nytt blir dermed et spørsmål om subtil balansering; radikal interpretasjon er – nærmest paradoksalt – ikke mulig uten et solid fotfeste i kunnskapen om fortiden.

To ferske innspillinger av Gustav Mahlers dramatiske 6. symfoni, kalt «den tragiske», eksemplifiserer dette på en interessant måte. Ikke bare var Mahler selv en komponist i skjæringspunktet mellom historisk resirkulering av stilelementer og håndverksmessig ferdighet til fingerspissene, det hele kokt sammen i en sydende miks av historisk smerte og musikalsk forestillingskraft. Dirigentene Theodor Currentzis og Sir Simon Rattle representerer også hver sin retning i spenningen.

Stort eller skarpt. Der Rattle, som avrunding av sin knapt 20-årige periode som sjef for Berliner Philharmoniker gir oss en storslagen, ruvende Mahler, er Currentzis på sin side skarp i kantene, fremadskuende og nærmest besatt av intensitet foran sitt orkester MusicAeterna. Begge innspillingene er svært gode, og det kan virke vanskelig å skulle velge mellom dem. Men de har også sine tydelige forskjeller.

Annonse