00:00 - 18. januar 2019

Teater som utopi

Oslo er en ublu feiring av Norge som verdensvant fredsmekler, hvor vafler får en overdrevent viktig birolle.

Midt i fredsprosessen: Meklerne Mona Juul (Kjersti Dalseide) og Terje Rød-Larsen (Preben Hodneland). Pressefoto: Erika Hebbert / Det norske teatret

Hvordan kunne lille Norge bli en internasjonal fredsmekler? Rundt dette tilsynelatende ydmyke spørsmålet dreier forestillingen Oslo. Med virkelige personer som karakterer og faktiske hendelser som handlingsramme, har amerikanske J.T. Rogers skrevet en fiksjon om hvordan historien om Oslo-prosessen kan ha artet seg.

Forestillingen bygger opp mot det historiske øyeblikket hvor israelske og palestinske representanter møttes til forhandlinger i Norge i 1993, som kulminerte i et historisk håndtrykk mellom Yitzhak Rabin og Yasir Arafat (med en smilende Bill Clinton som kulisse). At freden i 1993 ikke ble varig, ser ut til å være av mindre betydning. Det kunne blitt varig fred, nærmest hvisker forestillingen oss i øret. Og kanskje er det også det som er teatrets mandat: å gi oss visjoner om hvordan verden kan være, fremfor å speile den i all dens prakt og parallelle grusomhet.

In medias res. Oslo begynner midt i fredsprosessen, idet meklerne Terje Rød-Larsen (Preben Hodneland) og Mona Juul (Kjersti Dalseide) skal informere påtroppende utenriksminister Johan Jørgen Holst (Gard Skagestad) om det pågående fredsarbeidet. Når Holst braser ut døra i sinne, rykker vi tilbake til starten av historien. Fortellerteknisk er dette en effektiv måte å bringe oss rett inn i stykkets konflikter på, godt hjulpet av Mona Juul som også har en slags fortellerrolle. Gjennom slike fortellersekvenser i kombinasjon med videoprojeksjon på bakveggen, forflytter handlingen seg raskt i tid og rom.

Annonse