00:00 - 11. januar 2019

Nasjonalgalleriet i si noverande form vil bli sakna, skriv Maria Horvei.

Nasjonalgalleriet i si noverande form vil bli sakna, skriv Maria Horvei.

Kø: På sundag går døra att etter den aller siste av dei mange besøkande. Foto: Christian Belgaux

Det har vore folksamt i Universitetsgata den siste veka. Køen utanfor Nasjonalgalleriet har hengt som ein buktande hale på det gamle bygget, oversett av dei stive blikka til griffane på taket og kontrollert av venlege, men bestemte Securitas-vaktar som har forsøkt å halde talet på dei som slepp inn jamt med talet på dei som går ut.

På sundag går døra att etter den aller siste av dei mange besøkande. Då stenger Nasjonalgalleriet på ubestemt tid, etter å ha tent som hovudhus for Noregs fyrste og største nasjonale kunstsamling i 136 år.

Det sterke publikumstilstrøyminga no mot slutten av opningstida fortel om noko som elles er vanskeleg å finne dei rette orda for: At Nasjonalgalleriet i si noverande form vil bli sakna.

Annonse