12:54 - 31. januar 2018

Synlighetsindustrien

En ny utstilling om flytende kjønn reiser spørsmålet: Hvorfor krever identitetspolitikken så ofte at noen gir den et ansikt?

FLETTVERK: Sille Storihle er en arkivenes mester, og en usedvanlig filmatisk dokumentarist. I The Tomorrow Show snakker den aldrende skuespilleren Michael Kearns om sin fortid som homoerotisk posterboy i Los Angeles. Foto: Sille Storihle

Jeg snakket en gang med en transperson som var lei av å «performe en normbrytende kjønnsidentitet». Hen hadde klippet håret kort og sluttet å bry seg med å se ut på en viss måte. Det bød på for mange skuffelser å hele tiden forvente å bli lest riktig, å få rett pronomen, at folk skulle skjønne greia, sa hen.

Det handlet med andre ord ikke om kjønnsidentiteten hens, så vidt jeg forsto. Dét var et intimt, indre, privat spørsmål. Men synligheten hadde skapt forventninger om å bli møtt på en viss måte. Om å måtte være på en viss måte.

Det ga kanskje frihet fra noe, men skapte også nye bånd. Fremst av dem, å være avhengig av å bli forstått. Samtidig som de som trenger å forstå, stiller den samme rekken av spørsmål: Hvilket kjønn er du? Hvilket pronomen tar du? Hvor går du på do? Hva har du mellom bena?

Annonse