Annonse
11:40 - 29. desember 2018

Vi trenger ikke et språkråd, vi trenger en språkfabrikk, skriver Aksel Kielland.

Vi trenger ikke et språkråd, vi trenger en språkfabrikk, skriver Aksel Kielland.

Annonse

Nylig kunne en reportasje i herværende avis avsløre at Språkrådet er en av landets ledende produsenter av ignorerte ekspertuttalelser. I Google-æraens endeløse syklus av branding og rebranding overser offentlige institusjoner glatt rådets oppfordringer når de skal utarbeide nye navn og merkevarer, og resultatet er at språklige misdannelser som Oslomet og Equinor florerer. For i sin iver etter å holde seg relevante i den digitale tidsalder er norske ledere og beslutningstagere bare altfor villige til å gi avkall på det norske språk til fordel for søkemotoroptimaliserte neologismer som så å si alltid tenderer i retning engelsk.

Fra de døve ørenes side fortoner ikke saken seg spesielt mye bedre. Å søke Språkrådets hjelp til å lage nye navn er en prosess som kan sammenlignes med å kontakte en arkitekt i anledning et nybygg, bare for å ende opp hos byantikvaren, som etter lengre betenkningstid serverer en lang liste med grunner til at man ikke burde bygge i det hele tatt – og deretter kobler inn en arkeolog som finner så mange fornminner på tomten at man aldri får satt ned så mye som en grunnstein.

Den åpenbare forskjellen er at Språkrådet, i motsetning til antikvarer og arkeologer, ikke har makt til å hindre noen i å gjøre noen ting som helst. Språkrådet er et utvalg uten myndighet; et lingvistisk organ med mangelfullt utviklede kommunikasjonsevner; en statlig instans full av høyt utdannede mennesker som i praksis er ansatt for å uttrykke sin vemodige, velformulerte frustrasjon over at tidene forandrer seg. Og uansett hva man måtte mene om orddelingsfeil og genitivsapostrofer synes det åpenbart at denne typen tilbakeskuende regelrytteri ikke er noen snarvei til i en gyllen fremtid for de(t) norske språk.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse