00:05 - 07. desember 2018

Mørkets puslespill

Døden er nærværende i Håkon Blekens malerier, men den snart nitti år gamle kunstneren er full av liv – og raseri.

Retrospektiv: Billedutvalget i Håkon Blekens utstilling spenner over en periode på 70 år. Arkivfoto: Christian Belgaux

At nittiårsdagen til den vitale og samfunnsengasjerte Håkon Bleken (født 1929) markeres med en stor retrospektiv utstilling på Henie Onstad Kunstsenter, som siden reiser videre til hans hjemby Trondheim, virker rett og rimelig. Han hviler slett ikke på visne laurbær, tvert imot er han aktiv og nådeløs, både i kunsten og debattspaltene. Dette er nok bakgrunnen for utstillingens tittel, oppkalt etter diktet hvor den walisiske poeten Dylan Thomas oppfordrer sin far til ikke å oppgi livsgnisten i alderdommen: 

«Do not go gentle into that good night, / Old age should burn and rave at close of day; / Rage, rage against the dying of the light.»

 Det er mulig at også Håkon Bleken raser mot døden, men i denne utstillingen er det tydeligere at han raser mot urettferdighet i verden.

Annonse