00:05 - 07. desember 2018

Et helt orkester i fingrene

Orkesterverk i klaverversjon skaper et rom i musikken. Slik utvides erfaringen.

I klaverversjon: Den russiske komponisten, dirigenten og pianisten Igor Stravinskijs særegne rytmiske og perkussive orkesterbehandling egner seg godt for klaver. Foto: Erich Auerbach / Getty Images

Noe av det mest fascinerende med klaveret som instrument, er at det også er en maskin som kan fremstille, eller representere, andre instrumenter, ja et helt orkester! Klaverklangen har selvfølgelig en særegen kvalitet, men den har også et nøytralt element – et punkt som bare registrerer og gjengir noe annet enn seg selv. Teknisk kalles dette gjerne transkripsjon: Et musikkstykke skrives om og tilpasses et annet instrument enn det stykket opprinnelig var tenkt for.

Transkripsjoner av orkestermusikk for klaver har en lang historie. Før platemediets tid ble man ofte kjent med de store symfoniene i versjoner for pianoet i stua, og komponister av orkestermusikk skisserte som regel verkene i klaverformat. Utover å være et instrument, fikk klaveret dermed også en funksjon, og det er blant annet denne dobbeltheten man hører i klavertranskripsjoner i dag – når forholdet er snudd, og orkesterversjonen er den vi kjenner.

To av tidligmodernismens store orkesterverk – Stravinskijs Vårofferet og Debussys La mer – foreligger i versjoner for henholdsvis to klaverer og firhendig (altså to pianister på ett instrument), begge utarbeidet av komponistene selv. Disse kan nå høres på to strålende utgivelser. 

Annonse