00:00 - 16. november 2018

Hvem skal bestemme på kunstmuseene?

Kunstnerne er i ferd med å forsvinne fra innkjøpskomiteene ved landets kunstmuseer.

«Kunstnerne er på vikende front når det gjelder innflytelse ved kunstmuseene», sier kunsthistoriker og kurator Jorunn Veiteberg.

Veiteberg arbeider for tiden med en rapport for Kulturdepartementet om utviklingen av samlingene ved fjorten norske kunstmuseer mellom 2000 og 2016. I den forbindelse har hun undersøkt hvem som bestemmer hvilken kunst som skal kjøpes inn ved de forskjellige museene. Rapporten skal først offentliggjøres på nyåret, men tendensen i Veitebergs materiale er tydelig: Kunstnerne bestemmer stadig mindre.

Kunstnernes innflytelse på hva landets kunstmuseer tar inn i samlingene sine, har tidligere gjerne vært sikret ved at museene har hatt en ekstern innkjøpskomité bestående av ansatte fra museet og kunstnere oppnevnt av fagorganisasjoner som Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK). Denne ordningen har imidlertid kunstmuseene begynt å gå bort ifra etter årtusenskiftet, til fordel for interne innkjøpskomiteer bestående kun av museenes egne ansatte.

Annonse