00:00 - 28. september 2018

Samhold søkes

Utopien er død, men humoren lever i Nationaltheatrets nyskrevne stykke om global oppvarming. 

Hverdag: Arbeidstittel: Savnet fellesskap har over overraskende hverdagslig dialog, med absurde vendinger og tidvis upassende tema.  Foto: Olav Waastad / Nationaltheateret

Kunnskap om hvor skadelige handlingene våre er, har liten innvirkning på hvilke valg vi tar, i hvert fall når det gjelder global oppvarming. Selv om vi vet at det å fly er noe av det mest skadelige vi kan gjøre for miljøet, hindrer det oss ikke i å bestille en helgetur til New York. Og det er dette, denne lettere apatiske, kollektive ansvarsfraskrivelsen som dukker opp når jeg prøver å oppsummere forestillingen Arbeidstittel: Savnet fellesskap.

Sosiale koder på prøve. Forestillingen er en corny liten sak hvor fire skuespillere har samtaler om alt fra fuglers levesett til bøker de har lest og maten de spiser. Dialogen er overraskende hverdagslig, men med absurde vendinger og tidvis upassende tema. Jonas Corell Petersens forestillinger har som regel til felles at de har en gjennomgående, tilsynelatende overfladisk tematikk, men det er fullstendig uforutsigbart hvilken retning dialogene vil ta. Savnet fellesskap åpner med en scene hvor en dj (Andrine Sæther) gir oss en introduksjon til utstyret hun spiller på. Med flat stemme, fullstendig blottet for engasjement, presenterer hun de ulike komponentene og hva de gjør.

Den uengasjerte måten å fremføre replikkene på skaper en avstand mellom person og tekst. Jeg forestiller meg at teksten kan være hentet fra en tv-dokumentar, men at de opprinnelig ble fremført entusiastisk og levende. Det pussige er at selv om replikkene hos Petersen fremføres tørt og til dels teatralt, fungerer det likevel som en slags comic relief med thriller-aspekt. Man venter spent på hvilken retning samtalene skal ta og hvor forestillingen skal videre, og skuespillernes eksepsjonelt gode komiske timing gjør at latteren hele tiden velter frem.

Annonse