10:02 - 19. september 2018

Drama med filmambisjon

Teater, roman – eller film? Forestillingen Vår vesle faller mellom flere stoler.

Midtpunkt: Scenene i Vår vesle utspiller seg i og rundt en rød folkevogn. Kyrre Hellum som Håvard og Kaia Varjord som Mari. Foto: Dag Jenssen / Det Norske Teatret.
Annonse