00:00 - 24. august 2018

Verden blir til mens du ser

Mennesker lager landskap, Derrick går igjen og dyrene tar over.

Menneskelandskap: Skogstjern ved gruve, Sydvaranger. Foto: Adrian Bugge
Annonse