09:45 - 25. august 2018

Norge er i ferd med å gi slipp på sin visuelle selvråderett, skriver Aksel Kielland.

Norge er i ferd med å gi slipp på sin visuelle selvråderett, skriver Aksel Kielland.

«The Innocents» mottagelsen i norsk presse har hovedsakelig handlet om hvorvidt seriens fremstilling av landet er troverdig. Foto: Aimee Spinks / Netflix

Netflix-serien The Innocents utspiller seg i et Nordvest-Europa tegnet opp etter vikingenes gamle kolonivelde. Handlingen er lagt til Storbritannia og Norge, og i dialogen aner vi konturene av en politisk og kulturell sfære som innbefatter de bebodde delene av Nordsjøen, fra Orknøyene til Island. Serien er en britisk science fiction-fortelling for ungdom, og kretser rundt såkalte «shifters» – individer som besitter evnen til å stjele andre menneskers utseende i kortere perioder via en prosess som etterlater offeret bevisstløst, med flimrende, tåkelagte øyne.

Det dreier seg med andre ord om nok en variant av grunnoppskriften fra Marvels X-Men (medfødte superkrefter som flerbruksmetafor for alt fra etnisitet til tenårenes hormonvelde), denne gang lagt til overskyede landskaper i Skottland og på Vestlandet. Og det er nettopp dette som er utgangspunktet for norske mediers interesse for The Innocents, for selv i et år der Tom Cruise utfører halsbrekkende stunt på Prekestolen i Mission: Impossible – Fallout, er det ikke hverdagskost å se Norge figurere i internasjonale film- og tv-produksjoner

Likevel er det best å venne seg til det først som sist, for konsekvensene av incentivordningen som kom på plass i 2016 er at norsk natur og bygningsmasse løftes ut av sin opprinnelige kontekst og forvandles til byggeklosser i utenlandske fiksjonsfortellinger. Dette innebærer både at norske locations kan bli brukt til å forestille andre land (slik Preikestolen ble plassert i Kashmir i Fallout) og til å fremstille utenlandske regissører og manusforfatteres egne visjoner av Norge.

Annonse