10:49 - 22. august 2018

Jeg mot meg gir unge nordmenn byrden med å representere flyktninger, rusmisbrukere og lavinntektsfamilier – på toppen av byrden det kan være å dele alt, skriver Emil Flatø.

Jeg mot meg  ligger an til å bli god tv. Det er noe annet enn god terapi, skriver Emil Flatø.

Stor byrde: Gruppebilde av deltagerne i «Jeg mot meg». Nytt av året er at deltagerne ikke bare representerer seg selv, men også utsatte grupper i samfunnet. Foto: Andris Søndrol Visdal / Anti / NRK

Den nye sesongen av Jeg mot meg klipper rett til «confession cam». En av deltagerne gråter inn i noens fregnete arm, og har filmet det hele på smarttelefonen sin. Det hun har å si mellom hikstene er rystende:

«I dag måtte jeg liksom fortelle alt som skjedde i Afghanistan og at jeg så –»

La oss kutte der. Mariann, som hun heter, ramser opp en rekke forferdelige ting hun opplevde før hun flyktet som barn fra et krigsherjet Afghanistan.

Annonse