00:00 - 24. august 2018

En nerdeinstitusjon

Nasjonalmuseets nye samlingsdirektør heter Stina Högkvist. Hun har ansvaret for alle fagområdene i museet. Selv sier hun at ingen sjef i verden kan ha kunnskap til å dekke alle fagområdene selv. 

Kautokeino til São Paulo: Samlingsdirektør Stina Högkvist vil finne det unike ved Nasjonalmuseet gjennom å skue ut i verden.

– Du skal «dyrke identiteten som allerede ligger i Nasjonalmuseet», står det i pressemeldingen der din nye stilling som samlingsdirektør presenteres. Hva er denne identiteten, som du skal dyrke frem?

– Det er identiteten som ligger i individene som jobber her. Vi har et bredt spekter av fagfolk. Museets identitet er at du lar kuratorer jobbe med det de brenner for, og at dette viser seg i programmet. Der både det veldig smale og det internasjonale kan få plass. I tillegg har vi en fantastisk, rik samling som jo er museets stolte ryggrad. Det er som kjent kjempeviktig å trene kjernemuskulaturen. 

– I de siste årene har museet vært delt inn i fire fagområder: design og kunsthåndverk, eldre og moderne kunst, samtidskunst og arkitektur. Disse underavdelingene legges nå ned, og du blir leder for alt?

Annonse