00:00 - 10. august 2018

Den som ser for oss

Rettstegner Esther Maria Bjørneboe har vært øynene våre i rettssalene i Orderudsaken, Benjaminsaken, Alvdalsaken, Madsen-saken og rettssaken etter 22. juli. Møt henne i samtale med Lotte Konow Lund.

– Systemet vårt funker ikke, men det er det vi har nå og det er der vi har kommet i dag, sier Esther Maria Bjørneboe.
Annonse