Annonse
00:00 - 17. august 2018

Da krigen kom til konsertsalen

Verk, tanke og mangfold slår gnister under Leif Ove Andsnes’ hånd.

Kyndig leder: Mye av Rosendal-festivalens høye standard må tilskrives Leif Ove Andsnes' posisjon i det internasjonale toppsjiktet. Foto: Liv Øvland
Annonse

At musikk alltid inngår i og påvirkes av sine omgivelser, er åpenbart. Men hvordan konteksten dannes og musikken mer konkret gjenspeiler sin samtid, er mindre opplagt. Da pianist Leif Ove Andsnes åpnet sin tredje kammermusikkfestival i Rosendal, fremhevet han dette poenget. Årets tema var første verdenskrig, men programmet viste med imponerende konsekvens hvordan musikken fra årene 1914 til -18 på ingen måte gir noe entydig avtrykk av krigens redsler – som ved å gjenskape dramatiske drønn, voldsomme sammenstøt eller bunnløs sorg. Snarere understreket Andsnes den uttrykksmessige bredden i disse verkene, hinsides teatral banalitet.

Tilnærmingen er interessant, og strekker seg utover muligheten for å sette til dels vanskelig tilgjengelige verk – som klaverkvintett nr. 2 av Ernö Dohnányi, Max Regers klarinettkvintett eller den såkalte Concord-sonaten av amerikaneren Charles Ives – inn i en sammenheng, noe som er viktig nok. Men Andsnes’ nyansering berører også dypere estetiske spørsmål om uttrykk og representasjon: Det vonde, vanskelige og utfordrende blir ikke bare knyttet til krigens brutalitet. Også det vanskelige og utfordrende ved selve den musikalske formidlingen blir en ledetråd, om enn mer indirekte.

For mens Europa slet under første verdenskrig, slet komponistene med å finne uttrykk for de grufulle erfaringene, også fordi de beveget seg stadig nærmere et brudd med den tradisjonelle tonaliteten. Dagens musikere sliter på sin side med å gjenskape denne til dels glemte musikken, slik vi som lyttere sliter med å forstå den. Poenget er selvsagt ikke å sidestille graden av smerte, men heller å vise hvordan Rosendal kammermusikkfestival igjen lyktes formidabelt, denne gang også med å antyde kompleksiteten i forholdet mellom musikk, historie og virkelighet, på flere plan.

Annonse