00:00 - 03. august 2018

Bunnløse bønner om håp

Øya-aktuelle Kendrick Lamar er poeten og historiefortelleren vi fortjener og trenger nå.

De siste to årene kan beskrives som en serie med skuffelser og sjokk: skuffelser over hva mennesker er i stand til å gjøre, sjokk over at det ikke ser ut til å være noen ende på galskapen. Den brutale retorikken vinner stadig terreng, er synlig i alt fra de dunkleste hjørnene av våre hjemlige kommentarfelt til talene til Donald Trump. Høyrevridde og fascistiske krefter søker mot hverandre. Hvor denne delen av historien vil ende, er vanskelig å spå.

Slike perioder bidrar gjerne til en reorientering av hva man oppfatter som relevant og viktig kunst. Det som før virket smart eller klokt, fremstår plutselig som naivt. Eller omvendt: Verk man en gang oppfattet som overtydelige, virker brått nødvendige, fungerer som en form for motgift mot kreftene som er i sving. Kun en sjelden gang vil artistens relevans – ikke kvalitet, vel å merke, eller evne til å berøre, men relevans – virke like stor både før og etter at det første, politiske sjokket har funnet sted.

Rapperen Kendrick Lamar (f. 1987) er en slik artist. Han får frem forbindelsen mellom før og nå og setter tendensene i samtiden i relieff.

Annonse