00:00 - 06. juli 2018

Opprør på museet

Det finnes både en rett og en gal måte å lage utstilling om 1968 på, mener direktøren for Nordnorsk kunstmuseum. 

Atélier Populaire - La Lutte Continue (1968). Foto: med tillatelse fra Lazinc
Annonse