00:00 - 13. juli 2018

«Når én person ble banket opp, ble alle banket opp, for alle hørte og dermed opplevde det.»

– Sult blir til en slags lyd. Sansene møter hverandre, sier lydkunstner Lawrence Abu Hamdan, som hjalp Amnesty med å kartlegge Assad-regimets fengsel i Syria.

Frihet til å tie: Å ikke kunne være stille er også en form for undertrykkelse, ifølge Lawrence Abu Hamdan. Flere av prosjektene hans handler om hvordan nye former for overvåkning og teknologi påvirker måten vi snakker på. Foto: Eric T. White

Saydnaya er et fengsel i Syria, 25 kilometer fra Damaskus, drevet av Assad-regimet. Amnesty har anslått at rundt 13 000 mennesker ble henrettet i fengselet mellom 2011 og 2015. Men det finnes nesten ingen informasjon om Saydnaya. Hverken journalister eller observatører har så langt fått adgang til fengselet, og fangene sitter i mørke dag og natt. Det hersker total stillhet, for det er dødsstraff for å snakke. Hvilke vitnemål sitter man igjen med da?

Da Amnesty International bestemte seg for å kartlegge fengselet, så de seg derfor nødt til å gripe saken an på en litt uortodoks måte. De kontaktet forskningsbyrået Forensic Architecture på Goldsmiths-universitetet i London. Her jobber arkitekter, kunstnere, journalister, animatører og programmerere med innsamling av vitnemål og data i komplekse politiske situasjoner, der tradisjonelle former for bevismateriale kommer til kort.

En av dem som jobbet med prosjektet, var lydkunstneren Lawrence Abu Hamdan, som også er rettsteknisk lydekspert.

Annonse