00:00 - 06. juli 2018

Har brukt ni ganger mer på kunst enn Nasjonalmuseet

Sparebankstiftelsen DNB er blitt den desidert viktigste kjøperen av kunst som vises i norske museer. Siden begynnelsen 2005, har stiftelsen kjøpt kunst for ni ganger Nasjonalmuseets egne innkjøp.

Kildefoto: Herman Ekendahl Dreyer og Getty Images

– Jeg har pleid å si spøkefullt, om du sier budsjettet vårt er ni ganger større enn Nasjonalmuseets – det er jo en skandale. Ikke at vi har så mye, men at Nasjonalmuseet har så lite, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen har et eget datterselskap med kunstfaglig kompetanse, Dextra Artes, som kjøper inn kunst i samråd med norske museer og visningssteder. Kjøpene blir lånt bort på lang sikt til museene, med en forventning om at verkene blir vist. I de 13 regnskapsårene som har gått siden de ble en seriøs kunstsamler med kjøpet av en stor Nikolai Astrup-samling, har stiftelsen kjøpt kunst for 1,3 milliarder kroner.

Men det er Nasjonalmuseet som har nasjonalt ansvar for å samle inn hovedverk og kunstnerskap, særlig norske, av kunsthistorisk betydning. De har forvaltet en niendedel av innkjøpsmidlene til Sparebankstiftelsen DNB siden starten i 2005.

Annonse