00:00 - 06. juli 2018

Har brukt ni ganger mer på kunst enn Nasjonalmuseet

Sparebankstiftelsen DNB er blitt den desidert viktigste kjøperen av kunst som vises i norske museer. Siden begynnelsen 2005, har stiftelsen kjøpt kunst for ni ganger Nasjonalmuseets egne innkjøp.

Kildefoto: Herman Ekendahl Dreyer og Getty Images
Annonse