12:49 - 06. juni 2018

Tre direktører slutter

Før Nasjonalmuseets nye avdelingsdirektør er på plass, er tre andre direktører ute av døra. 

Direktør Karin Hindsbo ønsker tydeligere ansvarsplasseringer, mer effektive arbeidsprosesser og en enklere og bedre tilpasset organisasjonsstruktur på museet. Arkivfoto: Christian Belgaux

De fleste har fått med seg at Norges største museum befinner seg midt i en stor flytting. Fire museer skal samles i én ny bygning ved Aker Brygge i Oslo, og bygget har mildt sagt vekket reaksjoner den siste uken.

Midt oppi flyttingen har museets ferske direktør, Karin Hindsbo, satt i gang en omorganisering av museet. Hun ønsker en ny museumsmodell med tydeligere ansvarsplasseringer, mer effektive arbeidsprosesser og en enklere og bedre tilpasset organisasjonsstruktur. 

Midlertidig stopp. En av løsningene er å opprette to nye faste avdelinger: «Samling» og «Formidling og publikum». I den første avdelingen vil de fire tidligere kunstavdelingene – arkitektur, design og kunsthåndverk, eldre og moderne kunst og samtidskunst – slås sammen til én. I dag, 6. juni, går fristen for å søke på stillingen som direktør for den nye avdelingen ut.

Annonse