00:00 - 08. juni 2018

Titteskuffteater om selvmord

Goksøyr & Martens bruker originale grep for å iscenesette de etterlattes ansvarsfølelse etter selvmord.

11 år gamle Aina leker ikke lenger blant barna i skolegården. Foto: Kim Hiorthøy / Det Norske Teatret

På et stillas fire meter over scenen, med bena dinglende i luften og høretelefoner på ørene, sitter publikum og ser ned på en skolegård. I stedet for å se inn gjennom titteskapsteaterets tradisjonelle fjerde vegg, ser vi ned gjennom et usynlig tak på et levende tablå av barn som leker. Men 11 år gamle Aina leker ikke lenger blant dem.

Fugleperspektiv. Den anerkjente kunstnerduoen Goksøyr & Martens lager dokumentarteater som belyser ulike temaer og hverdagssituasjoner, som arbeidssituasjonen på et sykehjem i forestillingen OMsorg (2013) eller møter i en park i Fri (2015). Forestillingene er fiksjon, men basert på intervjuer, samtaler og innsamlet data.

OMsorg og Fri benyttet seg også av fugleperspektivet, men i 11 år samspiller grepet bedre med tematikken. Ensomheten som elleve år gamle Aina kjente på før hun tok sitt eget liv, tvinges over på publikum. Høretelefonene svekker teaterets fellesskapsfølelse ved å lukke tilskueren inne i hvert sitt lydunivers.

Annonse