10:14 - 08. juni 2018

Søken etter sannhet

En medrivende teatermonolog om Torgersen-saken, Liland-saken og Fritz Moen-saken.

Tittelen 0+0=4 viser til at summen av en rekke indisier kan peke mot skyld, dersom man er feil mann, på feil sted, til feil tid. Johannes Granseth johannes@jgranseth.com
Annonse