00:00 - 25. mai 2018

Skammen har bare så vidt begynt

Statens overgrep mot samene plasseres trygt i styresmaktenes kartotek.

Synnøve Persen: Samieana samiide 1977. © Synnøve Persen / Bono

I OCAs utstilling om Altaaksjonen bør publikum belage seg på å finne engasjementet sitt selv, her gis ingenting ved dørene. Aksjonen for å verne Altavassdraget tok til for alvor mot slutten av syttitallet, før det etter mange runder i retten, sultestreiker, folkeaksjoner, sivil ulydighet og en hel masse nasjonalt og lokalt engasjement, likevel endte med styresmaktenes etablering av Alta-demningen i 1981.

Altasaken ledet heldigvis også til at Sametinget ble opprettet i 1989, men jeg er for å være ærlig mer opptatt av styresmaktenes tunnelsyn, kort og godt deres idioti, før som nå. Det er en illusjon å tro det er bedre stilt i Norge enn ellers i verden. Resultatet er det samme, nemlig at naturkunnskaper skvises ut til fordel for penger. Jeg sikter da til kunnskaper som når de er borte, og det er de snart, ikke kommer tilbake. Vi klarte for eksempel fint å utradere samenes sjamaner, noaidene, på 1700- og 1800-tallet, mens vi fornorsket, kristnet og stjal land og ressurser.

Sett utenfra. Så det er viktig at denne utstillingen blir initiert av nettopp OCA (Office for Contemporary Art Norway), som ble stiftet av Kultur- og Utenriksdepartementet i 2001 (fem år før retten til land og vann i Finnmark fylke ble avklart). OCA taler således samenes sak, eller forsøker å gjøre det. Men det er påfallende hvor lite utstillingen er villig til å trekke tydelige linjer til dagens Altasaker, eller hva det å være same i dag betyr.

Annonse