00:00 - 11. mai 2018

Rumba med åndsverkloven

Norges nye åndsverklov åpner for borgervern, frykter internett Society Norge. Foreningen Seniordans er også skuffet.

Slinger i valsen: En gruppe seniordansere i Lyngdal, 17. juni 2015. Foreningen Seniordans er frustrert fordi den nye åndsverkloven ikke lar dem bruke musikk vederlagsfritt i sin undervisning, slik man kan i ordinære klasserom.
Annonse