15:18 - 16. mai 2018

Oslos befolkning og politikere må skaffe seg et bullshitfilter, skriver Emil Flatø.

Oslos befolkning og politikere må skaffe seg et bullshitfilter, skriver Emil Flatø.

Oversiktsbilde over Bjørvika og Operaen der den ytterste tomten kan bli stedet for Fotografihuset. Illustrasjon: Fotografihuset

Hva er stort, dyrt, og snart like vanlig i Oslo som katedraler i Roma? Kulturhus, selvfølgelig! Hav eiendom har inngått en intensjonsavtale om å bygge et Fotografihus på Sukkerbiten, utenfor Operaen, som blir en bastard mellom et privat museum à la Fotografiska i Stockholm, og et nasjonalt senter for fotografi.

Avgjørelsen sier noe om hvor innsnevret rommet er blitt for å drive kulturpolitikk, i landets eiendomsutviklede hovedstad. Det offentlige har ikke beslutningsmyndighet over hvordan sentrale kultureiendommer skal brukes (selv om det offentlige til syvende og sist eier dem). Kulturtiltakene som da vinner frem, er mer kommersielle, men ikke kommersielle nok til at de ikke trenger offentlige penger. Det er et skittent kompromiss som ikke er optimalt for noen.

Men først, noen ord om hva som kunne vært.

Annonse