09:00 - 03. mai 2018

Leven i sakristiet

Det er nå åpen strid om hvem som skal sitte i styret i det kristne mediekonsernet Mentor Medier.

Mentor Medier blir ikke enige hvem som skal sitte i det nye styret. Her er avgående styreleder Tomas Brunegård (t.h.) og konsernsjef Per Magne Tveiten.

Det ser ikke ut til å bli salig stemning under valget av nytt styre til Mentor Medier, det kristne mediekonsernet som blant annet eier Vårt Land, den svenske avisen Dagen og Dagsavisen. Etter det Morgenbladet erfarer, planlegger Opplysningsvesenets fond ­­– organisasjonen som forvalter verdier knyttet til Den norske kirke, i tillegg til en eierandel på 3,62 prosent i Mentor Medier – å fremme en alternativ styreliste. Dermed går det mot åpen strid på den ordinære generalforsamlingen i Munch-salen på Hotell Plaza Hotel i Oslo torsdag ettermiddag.

Og støvet har ikke fått lagt seg etter den ekstraordinære generalforsamlingen i konsernet 16. april.

Mistillit. Der stemte 44,26 prosent av konsernets aksjonærer for et mistillitsforslag rettet mot styreleder Tomas Brunegård. Dette var resultatet av en aksjon som blant annet var frontet av Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon og Opplysningsvesenets fond. Avstemningen var en kulminasjon av en stor intern konflikt om fremtiden for Vårt Land. Mentor medier vokste i sin tid ut fra avisen, men i dag eier konsernet mange underbruk, både med og uten kristent fokus. I 23. mars i år ble redaktør i avisen, Åshild Mathisen, sparket på dagen, etter det konsernledelsen mener var en personkonflikt. Bakenfor lå en kamp om hvor selvstendig avisen skulle få være i konsernet, og hvordan den skulle samarbeide med de andre i bedriften.

– Det går ulike konfliktlinjer på kryss og tvers her, sa Silje Kvamme Bjørndal, styreleder i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, til Morgenbladet etter møtet.

– I tillegg har man i Mentor Medier verdiperspektivet. Det står tydelig i vedtektene om verdiforpliktelsene. Hva innebærer de? Det er en tilleggsdimensjon her, sammenlignet med andre konsernkonflikter, sa hun.

Forsoningen ser ikke ut til å være helt i mål.

Selv om styreleder Brunegård fikk flertallet med seg, ble det klart dagen etter den ekstraordinære generalforsamlingen at han ikke ønsket å stille til gjenvalg. Dermed startet forsøket på å forsone de splittede aksjonærene. Som medlem i styret, Jens Barland, beskrev det:

– Det er nå to omtrent like store leirer som står imot hverandre. Jeg tenker om veien fremover at det handler om brobygging mellom de to leirene.

Forsoningen ser ikke ut til å være helt i mål.

Komplett alternativ liste. Etter det Morgenbladet erfarer, kommer Opplysningsvesenets fond på generalforsamlingen med en alternativ liste med styremedlemmer, og ikke et endringsforslag til valgkomiteens fremlagte liste.

Fredag 27. april ble det klart at valgkomiteen hadde justert sin liste over foreslåtte styremedlemmer. Ifølge komiteens leder, Torstein Lalim, hadde dette ingenting å gjøre med at noen aksjeeiere har ønsket å sette opp en alternativ kandidatliste.

– Bakgrunnen for endringene er at vi bare hadde tyve timer på oss fra den ekstraordinære generalforsamlingen til vi måtte levere inn vårt listeforslag til administrasjonen. Det betydde at vi ikke hadde fått kvalitetssikret med alle kandidatene vi førte opp at de ville stå på de forskjellige plassene, sier han.

Han vil hverken bekrefte eller avkrefte om han har hørt om den alternative listen.

– Enhver aksjonær kan komme med benkeforslag på generalforsamlingen. Dersom så skjer, velger jeg å tolke dette positivt: At det er aksjeeiere som ønsker det beste for selskapet. Det er jo slik demokratiet fungerer på en generalforsamling. Men vi i valgkomiteen har i vårt forslag forsøkt å avveie hensyn til de ulike aksjonærgruppene, slik at alle skal føle de er ivaretatt, sier han.

Silje Kvamme Bjørndal mener det er viktig at et nytt styre består av nye ansikter.

– Jeg står ved at full utskiftning av styret vil være et viktig trekk for å få løst opp i den situasjonen som har oppstått. Jeg mener det er svært viktig at man på veien får klargjort Vårt Lands rolle og betydning innad i konsernet, sier hun.

– Det nye styret må forholde seg til den problemstillingen, og så må de gjøre en vurdering av sittende konsernledelse, mener Bjørndal. 

Kommer det ikke til enighet mellom valgkomiteen og Opplysningsvesenets fond, må altså aksjonærene ta stilling til to lister på generalforsamlingen i dag, torsdag klokken 14.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse