00:00 - 25. mai 2018

La oss lære av det mislykkede Arkitekturmuseet, skriver Gaute Brochmann.

Er en billedskjønn fasade viktigere enn et åpent, samlende bygg, spør Gaute Brochmann.

1997: Sverre Fehns fasadeoppriss av Arkitekturmuseet – «et mislykket stykke arkitektur».  Foto: Therese Husby / Nasjonalmuseet
Annonse