08:27 - 01. juni 2018

Alt til sin tid

Småbarnslivet er så røft at selv Charlize Theron får ringer under øynene og over hoftene i den treffende, men unnvikende satiren Tully.

Charlize Theron i en lite glamorøs scene.

Noe er riv ruskende galt med middelklassens småbarnsfamilier. Og da tenker jeg ikke på at vi forsyner spedbarn med Ipad eller åtteåringer med egen Iphone så de kan maltraktere ømtålige nervebaner i hjernen fra ung alder eller delta i virtuell, vanedannende, pasifiserende og destruktiv sosial omgang. 

Nei, jeg tenker på at vi har lagt opp regler, normer og kultur slik at våre mest produktive år i samfunnsøkonomisk forstand, sammenfaller med våre mest produktive år i biologisk forstand, som igjen trues av raskt dalende fruktbarhet og kroppslig kapasitet. 

Gjennomsnittsalder og gjennomsnittsinntekt for småbarnshusholdninger har skutt i været de siste tiårene. I løpet av noen intense år mellom 35 og 50 skal absolutt alt skje. Mellomlederansvar, amming, karriereklatring, bleieskift, utenbys jobbkonferanser, barnehagehenting, lekselesing, nettbankinnlogging, foreldremøter og organisering av høstferier. Selvsagt er det ikke synd på oss. Eller?

Annonse