00:00 - 27. april 2018

Timeprisen må ikke få avgjøre hvem som skal tegne nye Tromsø Museum, skriver Gaute Brochmann.

Timeprisen må ikke få avgjøre hvem som tegner Tromsø Museum, skriver Gaute Brochmann.

Stort prosjekt: Tromsø Museum skal flytte fra Tromsøya til sentrum.

«Arkitektkonkurranser er ikke alltid den beste måten å drive anskaffelser på», sa en underdirektør i Statsbygg til meg for noen år siden. Det har hun rett i. Det ville vært direkte uhensiktsmessig med internasjonale plan- og designkonkurranser hver gang det skal bygges en ny vei- og trafikkstasjon. Da er det bedre med en anbudskonkurranse der Statsbygg velger leverandør på bakgrunn av erfaring, kapasitet og pris.

Men siden direktøren sa at det ikke alltid er lurt med konkurranser, betyr jo det at hun erkjente at åpne konkurranser noen ganger er det beste. Og det skulle bare mangle. Kulturbygg, universiteter og ambassader er jo del av vår nasjonale identitet. Dermed er kvaliteten på de ferdige bygningene viktigere enn at de utføres på billigste, enkleste og raskeste måte. Og en arkitektkonkurranse er allment akseptert som en nødvendig og kompliserende, men kvalitetsfremmende fremgangsmåte.

Dette er normen for viktige kulturbygg. Og nettopp derfor er det ikke så rart at folk i Tromsø ble fly forbanna da Statsbygg for en måneds tid siden annonserte at milliardprosjektet nye Tromsø Museum blir utlyst som en ordinær anbudskonkurranse, at museet behandles som en veistasjon, ikke som Operaen eller Nasjonalmuseet. Museet hører til under Universitetet i Tromsø og ligger i dag på sydspissen av Tromsøya. I 2016 ble det vedtatt at museet skal flyttes til sentrum, og i august i fjor ble tomten ved siden av Mack-bryggeriet valgt. Så var det bare å vente på arkitektkonkurransen. Den kom altså ikke.

Annonse