00:00 - 20. april 2018

«Nasjonalmuseet har utfordringer»

Kulturrådet mener Nasjonalmuseet forsker for lite. I Danmark krever loven at museer forsker. 

På vei mot fremtiden: Et av forskningsprosjektene ved Nasjonalmuseet handler om surrealismen i Skandinavia. Vilhelm Bjerke-Petersen erklærte i 1934 at Skandinavia trengte en surrealistisk revolusjon. Her ser man Bjerke-Petersens Undergrunn med skinner og figurer fra 1931. Foto: Nasjonalmuseet © Vilhelm Bjerke-Petersen / Nasjonalmuseet/ BONO

Forrige uke skrev Morgenbladet om en intern rapport fra Nasjonalmuseet, der de ansatte beskrev problemer ved egen arbeidsplass.

Forskningen var noe av det som fikk kritikk.

Organiseringen av forskningen ble kalt «dysfunksjonell». Videre sto det at forskningen syntes «veldig adhoc», at den «har et stort potensial for forbedring», og at det ikke legges systematisk til rette for at de ansatte får tid til å forske.

Annonse