00:00 - 06. april 2018

Kunst og kommune

Å vise frem byens kunstsamling er sympatisk, men litt tamt.

Fellestid: Modernismens gullalder er rikt representert i Oslo kommunes samling, her med verk av Håkon Bleken, Jørleif Uthaug, Gunnar S. Gundersen og Jakob Schmidt (fra venstre mot høyre). Foto: Vegard Kleven / Kunstnernes Hus
Annonse