00:00 - 06. april 2018

Fra kaffehus til sosiale medier

– Ingen journalistikk uten frihet, skrev den journalistiske pioneren A.O. Vinje i 1851. Ny utstilling gransker Vinjes idealer opp mot hundre år norsk pressehistorie. 

Fremdeles relevant: – Dagens mediebilde gjør det fristende å trekke frem Vinjes forsvar for en anstendig, gjennomtenkt journalistikk, sier Trond Haugen, kurator for utstillingen om A.O. Vinje og norsk pressehistorie ved Nasjonalbiblioteket.
Annonse