00:00 - 02. mars 2018

På eventyr med ørene

Borealis-festivalen skal være mer som et galleri enn en musikkfestival, sier kunstnerisk leder Peter Meanwell.

Kranverk: Natascha Diels' verk for heisekraner og sampler fremføres på Festplassen i Bergen søndag 11. mars. Foto: Ben Speck / Borealis

«Vi begynner med artisten, og spør: ‘hva har du lyst å gjøre?’ Borealis’ oppgave er å skape et rom for artister til å prøve ut det de ellers ikke ville hatt mulighet til å realisere», sier Peter Meanwell.

Siden 2015 har Meanwell vært kunstnerisk leder for den eksperimentelle musikkfestivalen Borealis, som foregår i Bergen fra 7. til 11. mars. Programmet har hvert år tatt utgangspunkt i «det som er interessant», uavhengig av sjanger og forhåndsbestemte kriterier.

Ett av verkene som får verdenspremiere under årets festival, er Papillon and the Dancing Cranes av den amerikanske komponisten Natacha Diels, en opera for stort ensemble og heisekraner. Verket har sitt opphav i en samtale mellom festivalarrangørene og artist for to år siden, der Diels uttrykte et ønske om å integrere heisekraner i arbeidet sitt. Den 11. mars inntar tre heisekraner Festplassen. Valg av scenerom skal trekke Bergen som historisk senter for handel inn i forestillingen.

Annonse