00:00 - 23. mars 2018

Med ryggen mot historien

Dokumentarfilmfestivalen CPH Dox bryter ned skillene mellom kategorier, filmer og felt, og etterlater sitt publikum med en kriblende mistenksomhet og et skjerpet kritisk blikk.

Vestens avfall: Christian Krönes og Florian Weigensamers Welcome to Sodom viser en gigantisk søppelfylling i Ghana der seks tusen mennesker arbeider med å ta hånd om elektronisk avfall fra Vesten. Foto: CPH Dox

Det mest påfallende med filmfestivalen CPH Dox er hvordan den bygger ned rammene som film vanligvis presenteres innenfor i det offentlige rom. På papiret er Københavns viktigste filmmønstring en dokumentarfestival, men programprofilen er ubeskjemmet avantgardistisk, og brorparten av filmene synes å plassere seg i randsonene mellom dokumentar, spillefilm og samtidskunst. «Synes», fordi filmene med høy grad av fiksjon og iscenesettelse infiserer de mer tradisjonelle dokumentarene og tvinger frem spørsmålet om etablerte kontrakter mellom filmskapere og publikum faktisk er gyldige her.

Mer enn noen annen filmfestival jeg kjenner til, er CPH Dox et arrangement som tar sin plass i hukommelsen som en kaotisk collage av gjensidig berikende inntrykk. Det er ikke uvanlig at filmene begynner å gli over i hverandre når man har tilbragt noen travle dager på festival, men her synes utviskingen av grenser – mellom kategorier, filmer og felt – å være selve den kuratoriske kongstanken. Som kritiker bedømmer man vanligvis et festivalbesøk etter kvaliteten på filmene man har sett, men på CPH Dox er det fullt mulig å ha en svært utbytterik opplevelse uten å se en eneste hundre prosent vellykket film.

Annonse