Annonse
00:00 - 09. mars 2018

Kunstnerisk kvinnekamp

Ny, feministisk kunst ser dagens lys i anledning 8. mars. Sandra Kolstad og Marianne Stranger har laget musikk med utgangspunkt i kvinnens kollektive stemme. 

Flerklang: Sandra Kolstad og Marianne Stranger intervjuet hundre kvinner om hva det vil si å være kvinne. Lydfilene danner det tematiske og musikalske bakteppet i bestillingsverket Munnstykke.
Annonse

Munnstykke

Musikalsk bestillingsverk fra Ladyfest Oslo med økonomisk støtte fra Konsertforeningen, Kulturrådet og Det norske komponistfond.

Laget av musiker Sandra Kolstad og musiker/scenograf Marianne Stranger, med kunstvideoverk av Ingrid Liavaag.

Hadde urpremiere i Kulturkirken Jakob i Oslo 8. mars.

Ideen var å lage kvinnedagens svar på arbeidernes kampsang «Internasjonalen». Musikerne Sandra Kolstad og Marianne Stranger oppsøkte kvinnelige innsatte, skuespillere, prostituerte, skoleelever og beboere på aldershjem og stilte dem tre spørsmål: Hva betyr det for deg å være kvinne? Hva er det viktigste for deg? Hvis alt er mulig, hva vil du endre? De ba også intervjuobjektene om å synge en tone.

Lydfilene til hundre intervjuer ble så oversatt til digitale signaler, melodier og akkorder, som Stranger og Kolstad komponerte verket ut i fra. Resultatet – bestillingsverket Munnstykke og den helt ferske «Feminasjonalen» – fikk sin urpremiere 8. mars i år i Kulturkirken Jakob. 

– Å gå aktivt til verks med å ta folk inn, sånn helt konkret, føltes så godt, for som kunster er rommet du jobber i ofte veldig lukket, sier Kolstad.

Kraften i å være mange. I London dukker det opp en bokhandel som bare selger bøkene til kvinnelige forfattere. I Berlin arrangeres det feministisk filmfestival, og i Trondheim blir et tomt butikklokale forvandlet til feministhus mellom 1. og 22. mars. Med den internasjonale kvinnedagen som omdreiningspunkt, har mars blitt den store feministiske lanseringsmåneden. Slipp av bøker, tidsskrifter og låter er like mye med på å markere dagen som parolemaling og marsjering.

Munnstykke er det tredje musikkverket laget på bestilling av Ladyfest Oslo. Tidligere verk har vært Meshes of Voice av Jenny Hval og Susanna Wallumrød og A Night at Salle Pleyel av Susanne Sundfør. Ladyfest er et festivalkonsept med mål om å løfte frem kulturelle uttrykk av og med kvinner. Siden den første Ladyfesten ble arrangert for 18 år siden, i Olympia i delstaten Washington, har konseptet slått rot i flere deler av verden. Kvinnedagen 2017 var den opprinnelige datoen for urpremieren på Munnstykke, men da Marianne Stranger fødte like før, ble forestillingen utsatt ett år.

– Det har vært en enormt lang prosess. Fra da vi startet å stille spørsmålene til der vi er i dag har jo også samfunnet endret seg, sier Stranger.

De ville begge ta utgangspunkt i den kollektive kvinnestemmen, i «munnen som kraftsymbol på å ta til motmæle». Høstens metoo-bevegelse bare forsterket ambisjonene deres.  

– Opprop som #stilleforopptak og #nårmusikkenstilner har ikke dreid seg om en enkeltpersons historie, men historiene til et samlet fellesskap. Det finnes en kraft i å være mange, og det er en form kommunikasjon jeg har veldig troen på, sier Kolstad.

Det finnes en kraft i å være mange, og det er en form kommunikasjon jeg har veldig troen på.

Sandra Kolstad, musiker

Intervjuene fikk plass både i form av rene sitater og i sin bearbeidede, musikalske form. Basert på kvinnenes tanker og drømmer skrev Kolstad og Stranger egne låter, som sjangermessig streifet pop og elektroakustisk musikk. Kunstneren Ingrid Liavaag har laget et kunstvideoverk til å spille parallelt med fremføringen.

– Vi ønsker jo at verket skal kunne leve lenger enn denne ene fremføringen, enten i form av flere opptredener, en plateutgivelse, eller trykk av noter. «Feminasjonalen» kan nok synges hver 8. mars i flere år fremover.

Verk som gir ringvirkninger. På en plakat fra 1990 signert kunstaktivistgruppen The Guerilla Girls står det: «Hvis februar er Black History Month og mars Women’s History Month, hva skjer ellers i året? Svar: diskriminering.» Plakaten var en kritikk av hvordan disse månedene ble brukt i USA til å hylle svarte og kvinners bidrag i kunsten, bidrag som ellers ble helt glemt.

Hverken Kolstad eller Stranger tror dette er tilfellet i dagens 8. mars-landskap.

– Når en gir ut plater og bøker i lys av 8. mars, vil jo det være med på å skape ringvirkninger for videre samarbeid og prosjekter resten av året, mener Stranger.

Munnstykke er ikke avhengig av 8. mars for å fungere?

– Overhodet ikke. Det er ikke et 8. mars-verk utover å være skrevet for fremføring den dagen. Om bøker og musikk med feministisk innhold blir gitt ut i kontekst av kvinnedagen eller ei er ikke så viktig, det viktige er jo at de kommer. Innenfor kunstfeltet har metoo handlet om at kvinnelige kunstnere får mindre plass enn mannlige. Enhver forskyvning i den motsatte retningen, er fantastisk, sier Kolstad.

Kvinnefestivalen mars. Elisabeth Steen, direktør for sakprosa i Cappelen Damm, sier forlaget prioriterer feministiske utgivelser, og mener høstens hendelser har bidratt til at det gis ut flere slike utgivelser nå enn tidligere. En av titlene forlaget slapp i anledning kvinnedagen var Kvinner i kamp, en tegneseriebok om den internasjonale kvinnebevegelsen av forfatter Marta Breen og illustratør Jenny Jordahl. 

Dette er femte året Breen gir ut bok på kvinnedagen:

– Jeg brukte 8. mars som lanseringsdag allerede på min debutbok Piker, vin og sang, som kom i 2006, sier Breen.

– Datoen ble valgt fordi boken handlet om kvinners plass i musikklivet. Den gangen var det mye mindre fokus på kvinnedagen enn det er i dag. Det var nesten umulig å få med seg venninner i demonstrasjonstog uten å reklamere med hvor mange kalorier du kan brenne på veien fra Youngstorget til Stortinget. I dag har mars nærmest blitt en eneste lang kvinnefestival og det er veldig stilig, synes jeg.

– Jeg er ikke bekymret for at all oppmerksomheten på kvinnesak i mars vil gjøre temaet mindre synlig resten av året. For vi ser jo at det kommer slike bøker, filmer og tv-serier hele året nå. Vi står rett og slett midt oppe i en ny feministisk bølge, sier Breen.

Annonse