00:00 - 23. mars 2018

Den politiske kroppen

120 slag i minuttet viser oss poesien i gruppemøter og komitéarbeid.

Kamp for å overleve: Aktivistene i Act Up kjempet for å få fortgang i forskningen og utviklingen av aids-medisiner. Foto: Céline Nieszawer / Arthaus

Som en reaksjon på 1960-tallets teknokratiske, mannsdominerte, vekstbaserte og snusfornuftige samfunnsutvikling, fikk vi 70-tallet med feminisme, antibilisme, forbrukskritikk, økologisk bevissthet og kamp for homofiles rettigheter.

En stund kunne det se ut som disse kreftene skulle vinne frem. Men så en gang på begynnelsen av 80-tallet kom en reaksjonær kontrarevolusjon, og om ikke den progressive utviklingen innen de nevnte samfunnsområdene måtte tilbake til start, var tilbakeslaget så effektivt at vi den dag i dag kan bli imponert over hva man oppnådde på slutten av 70-tallet.

For homsenes del ble tilbakeslaget spesielt hardt. Det skyldtes ikke minst et fandenivoldsk virus med forkortelsen hiv. Sykdommen rammet nettopp mange av de gruppene de hevngjerrige moralistene hadde minst til overs for. I den skjellsettende dokumentaren How to Survive a Plague (2012) skildrer den amerikanske journalisten David France etableringen av Act Up i New York på slutten av 80-tallet. Aktivistgruppen ble etablert av smittede i et forsøk på å få fortgang i forskningen og utviklingen av aids-medisiner. Noe av det mest oppsiktsvekkende med filmen i dag, er dokumentasjonen av den vekselvis ignorerende og fordømmende holdningen til «the gay plague» (som den dødelige sykdommen gjerne ble kalt) blant politikere og samfunnet generelt.

Annonse