00:00 - 02. mars 2018

Adjø til et frirom

I 25 år har et kollektiv i Brugata i Oslo vært veksthus for eksperimentell musikk. Nå kastes de ut av Olav Thon.

Veksthuset: Rune Flaten bruker kvister som instrumenter på en konsert med Origami Arktika i Brugata i 2015. Til høyre sitter Kai Kobi. 

Den brune porten skjuler en av Oslos best bevarte hemmeligheter. 

I dag er portens dør til og med på gløtt. 

Men i Brugata myldrer folk forbi. 

Annonse