00:00 - 16. februar 2018

Pressen under krysspress

«Falske medier» får en etterlengtet plass i solen i Steven Spielbergs medrivende The Post.

Mediefetisjering: Hvem lengter vel ikke tilbake til tiden da aviser ble laget med skrivemaskin og hadde trykkeri i kjelleren?

I 1969 gikk analytiker og tidligere UD-byråkrat Daniel Ellsberg i gang med å kopiere tusenvis av topphemmelige papirer, senere døpt Pentagon-dokumentene. Den 8000 sider lange og strengt konfidensielle rapporten om Vietnam var bestilt av forsvarsminister Robert McNamara i 1967, og aldri ment å tåle den samtidige offentlighetens lys. 

Utredningen besto av en grundig og kritisk gjennomgåelse av amerikansk Vietnam-politikk fra 1945 til 1967. Den påviste at amerikanske myndigheter hadde brutt Genèvekonvensjonen ved flere anledninger, løyet til folket om sentrale hendelser og motivasjoner for krigen, og latt konflikten eskalere til tross for at de visste hvor liten sjansen var for å vinne. 13. juni 1971 begynte The New York Times å trykke artikler basert på den sensasjonelle rapporten. President Nixon fikk stoppet videre publisering ved hjelp av en midlertidig forføyning. For første og siste gang var en amerikansk avis kneblet av myndighetene.

Noen dager senere fikk The Washington Post, hvis navn har gitt tittelen til Steven Spielbergs nye film, hold i den samme rapportlekkasjen. Hva skulle de gjøre? Det kan fremstå underlig at det er nettopp avisens legendariske redaktør Ben Bradlee (Tom Hanks) og eieren Katharine Graham (Meryl Streep) som utgjør hovedfigurene, all den tid det var Daniel Ellsberg som løp størst personlig risiko ved å lekke, New York Times som var først ute med publisering, og de ansvarlige for den amerikanske sikkerhetspolitikken som var skyld i situasjonen. «Det er som om Hollywood valgte å lage en film om New York Times’ bejublede rolle i avsløringen av Watergate», uttalte en tidligere advokat for Manhattan-avisen.

Annonse