00:00 - 23. februar 2018

Historieleksjon, 24 bilder per sekund

Fortiden blir forsøkt forstått gjennom nåtiden – og omvendt – under filmfestivalen i Berlin.

Urovekkende:  Dokumentaren When the War Comes følger 21-årige Peter Švrcek, leder av den slovakiske paramilitære organisasjonen Slovenski branci. 

Bildet har vi sett før. En innbitt, pertentlig, spedbygd skikkelse med glattkjemmet sidesleik, slips og diagonalt militærbelte står mellom to uniformskledde muskelbunter med skrekkinngytende ansiktsuttrykk, og erklærer sine utvetydig militaristiske og rasistiske ambisjoner.

Slik er den urovekkende avslutningen av dokumentaren When the War Comes, som følger 21-årige Peter Švrcek, leder av den slovakiske paramilitære organisasjonen Slovenski branci. Frem til dette punktet har Jan Geberts dokumentar fremprovosert omtrent like deler flir og forskrekkelse, mye på grunn av det komiske samrøret av amatørskap og selvhøytidelighet som preger den unge bevegelsen.

I en tidlig scene marsjerer Svrcek og hans menn forsøksvis i takt gjennom hjembyen Levice, bare for å ende opp i skauen for fomlende øving på rask gassmaskepåkledning. Men etter hvert som filmen skrider frem, setter latteren seg mer og mer fast i halsen.

Annonse