00:00 - 19. januar 2018

Små utsikter

Et norsk selskap oppdager en svært bokstavelig måte å redusere fotavtrykket på i Alexander Paynes smarte satire Downsizing.

Mindre er bedre: Ved å krympe seg selv kan folk få oppfylt den amerikanske drømmen. Foto: Paramount Pictures

«En del av samfunnskontrakten vår i Norge er at vi yter når vi har mulighet til det. Det er på den måten vi kommer til å berge velferdsstaten når inntektene blir mindre», sa sjefen for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, på Dagsnytt 18 nylig. Dagen i forveien uttalte topplederen til Dagens Næringsliv at hun gjennom karrieren hadde forsaket venninneturer, spa og kakebaking og i stedet prioritert jobb. Nå ville hun rope varsku om en urovekkende utvikling: Stadig flere velger å ta ut mer fritid i Norge.

Økonomer forstår verden gjennom kvantitative størrelser. I et slikt perspektiv er det et udelt gode at energibruken vokser, at reisene våre blir lengre og at barna ser minst mulig til foreldrene sine. I bunnen ligger frykten for redusert økonomi, en skjebne verre enn døden. Samtidig finnes en annen samfunnskontrakt som sjelden kobles, men like fullt er nært knyttet til jobbmengde og døden: Nødvendigheten av å kutte nasjonale og globale klimagassutslipp.

Redd deg selv. Alexander Paynes nye tankevekkende, overraskende og fornøyelige satire Downsizing må være den første filmen fra Hollywood som lykkes med å beskrive møtet mellom den politiske frykten for redusert finansiell vekst, den amerikanske middelklassens levekårs- og illusjonsstagnasjon, samt karbonfaren og hvordan vi i all viraken har lært oss å akseptere og omfavne den.

Annonse