00:00 - 12. januar 2018

Verden i en glassmonter

I Todd Haynes’ forbløffende Wonderstruck er filmmediet vår tids raritetskabinett.

Personlig og nostalgisk: Naturhistorisk museum i New York blir et vidunderland. Foto: Norsk Filmdistribusjon

Den mest effektive måten å gjenopplive barndommen på, er å få barn selv. Det forutsetter selvsagt at barndommens opplevelser kan vekkes til live. Derfor trykker forlagene stadig opp nye opplag av Torbjørn Egners bøker, og derfor sendes Tre nøtter til Askepott hver julaften på NRK.

Er du oppvokst i nærheten av Oslo på 1970-tallet, er en tur til Zoologisk museum på Tøyen en særskilt virkningsfull reise tilbake til unge år. Her er de sirlig dekorerte utstillingsmontrene bevart nøyaktig slik de var da museet fikk sin nåværende form i 1973: livaktige utstoppinger av norske og utenlandske dyr, presentert i et realistisk scenario med malt bakgrunn. På fagspråket heter det dioramaer, og de hadde rukket å bli en anakronisme allerede på 70-tallet.

I mangel av fargefotografier og David Attenborough ble slike kabinetter den foretrukne måten å presentere naturen på fra slutten av 1800-tallet og frem til midten av forrige århundre. En viktig inspirasjon for utstillingen på Tøyen var montrene til American Museum of Natural History på Manhattan (i tillegg til det naturlig lyssatte gigantdioramaet fra 1893 som utgjør Biologiska museet i Stockholm).

Annonse