Annonse
00:00 - 19. januar 2018

En forlenget genistrek?

Historien kan spille oss et puss når kanoniserte mesterverk revideres.

Annonse

Om vi tenker på den klassiske kirkemusikkens sentrale verk, er Mozarts Requiem ikke til å komme utenom. Dødsmessen fra komponistens siste leveår er blitt hyllet av musikere og komponister som noe av det ypperste som er skapt innen denne tradisjonen. Forventningene er derfor høye når tidligmusikkspesialisten René Jacobs, som de siste årene særlig har gjort seg bemerket som Mozart-tolker, nå kommer med sin versjon.

Verket er imidlertid ikke bare omspunnet av myter og beundring. Ved nærmere ettersyn rommer det også et musikkestetisk paradoks: For selv om dødsmessen på den ene siden utdyper Mozarts musikalske geni gjennom å antyde en ny stilistisk vending, er følgende sjokkerende kjensgjerning på den annen side like ufravikelig: Verket er en torso, et ufullført fragment, ja, man kan spørre seg om det vi hører er et Mozart-verk overhodet! Snarere står vi overfor resultatet av en musikalsk redningsaksjon, hovedsakelig ledet av enken Constanze, hvor ikke bare kunstneriske, men også økonomiske og praktiske hensyn spilte inn.

Elevarbeid. Mer konkret vitner det som stammer fra Mozarts hånd, om en orientering mot en strengere stil, hovedsakelig inspirert av den tyske barokkens polyfoni og protestantiske tradisjon. Her sto koret i sentrum, og korsatsen var derfor det eneste som forelå komplett da komponisten døde, unntatt for tre av verkets i alt femten satser. Fullt instrumentert var bare de to innledningssatsene, selv om enkelte innledninger og mellomspill også var skissert.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse