00:00 - 12. januar 2018

Den abstrakte kunstens comeback

Det mest spennende denne kunstvåren er muligheten til å få en større forståelse for 2010-tallets kunstnere.

Eirik Senje: Sentiment III (2017). Vises på Galleri K (22.2–25.3). Foto: Thomas Tveter

Hva kan vi egentlig forvente oss av en kunstutstilling? Vi ønsker oss i hvert fall at en gruppeutstilling skal ta opp et aktuelt emne og gi oss følelsen av å være opplyste og oppdaterte. Og at solopresentasjoner skal være faglig gjennomarbeidet og godt timet, slik at vi skjønner hvorfor akkurat den kunstneren fortjener en slik presentasjon akkurat nå.

Dessverre er det ikke alltid kunstinstitusjonene og galleriene oppfyller disse enkle kriteriene. Ofte fremstår i stedet gruppeutstillingene som tilfeldig sammensatt og svakt faglig begrunnet. Og solopresentasjoner virker å være begrunnet i kunstnerskapet generelt, snarere enn i en konkret og spesifikk idé.

Annonse