00:00 - 08. desember 2017

Selvets gjørme

Mens folket shopper identitet, gjør politikerne som de vil.

Forbruk og politikk: Sara Cwynars videoverk belyser blant annet subtile former for diskriminering. Stillbilde fra Soft Film, 2016, Sara Cwynar. Courtesy kunstneren og Foxy Production.

På ett punkt i utstillingen Subjektiv på Kunstnernes Hus blir forbindelsen til Donald Trumps valgseier tydelig. Videoverket The Thought Leader (2015) av Liz Magic Laser er laget året før, men det er vanskelig å ikke tenke på vår nylig opp/ned-vendte verden av fornuft og følelser når vi ser en liten gutt stå på en scene og holde foredrag med bitre ord fra Dostojevskijs Opptegnelser fra et kjellerdyp (1864), mens et publikum av voksne geiper mot ham. Barnet spiller voksen, og de voksne oppfører seg som barn – bildet er absurd, men mindre utrolig nå enn før vi ble kjent med grimasenes og skjellsordenes president.

Kuratorteamet bak utstillingen Subjektiv er identisk med redaksjonen i Objektiv, et norsk engelskspråklig tidsskrift for kamerabasert kunst som siden 2010 har utkommet to ganger i året. Redaktør er fotokunstner og forfatter Nina Strand, blant de øvrige redaksjonsmedlemmene kommer to fra USA, og på et redaksjonsmøte dagen etter det amerikanske valget ble det besluttet at noe måtte gjøres.

Øvrige planer for utgivelsene i 2017 ble droppet, til fordel for to temanumre om «friksjonen mellom det subjektive, det kollektive og det politiske». Med støtte fra Mats Stjernstedt, tidligere leder for Kunstnernes Hus og i dag direktør for Malmö Konsthall, er det i tillegg blitt en utstilling som i sommer ble vist i Malmö, og nå er ankommet Oslo.

Annonse