00:00 - 22. desember 2017

Omsorgen i det usentimentale

Sceneversjonen av Édouard Louis’ roman spiller ut overgrepets råskap, men er også en historie om kjærlighet.

Samspill: Regissør Kjersti Horn konsentrerer handlingen rundt de to i scenerommet der Preben Hodneland og Emil Johnsen veksler på å spille de ulike rollene. Foto: Gisle Bjørneby / Det Norske Teatret Gisle Bjørneby
Annonse