22:54 - 12. oktober 2017

Normaliteten er ikke noe alle kan tilhøre

Alt handler om å finne ut av kaoset av empati vi har inne i oss, sier Per Inge Bjørlo.

Atelier på Hønefoss: Per Inge Bjørlos materialer har ofte klare forbindelser til norsk industri.

Per Inge Bjørlo er i en særstilling i norsk kunst: De fleste som arbeider med billedkunst, enten det er på produksjonssiden som billedkunstner, på den teoretiske siden, innen det museale som kunstformidler, eller på den kommersielle siden, vil være enig i at han er en god kunstner, med flere verk de personlig har et forhold til.

Bjørlo har laget store verk i det offentlige, som for eksempel på Oslo S, på Gardermoen, eller i Ekebergparken. Denne kunsten er ikke en egen og avskåret del fra resten av produksjonen hans, slik noen kunstnere arbeider, men en forlenget og integrert del av det vi har møtt i museer og gallerier de siste førti årene.

Arbeidene hans er harde, farlige og uendelig skjøre. De er eksplisitt det man ville kalle maskuline, og samtidig merkelig sårbare. Det handler om en dialog med materialer, ofte direkte tatt fra og i samarbeid med norsk industri, som metall, glass, dirrende sterke lyspærer – og gummi.

Annonse