00:00 - 08. september 2017

Lasse Midttun om «sakene andre medier ikke ønsker å dekke»

Hundefløyterne er kommet til Norge, skriver Lasse Midttun.

Ronald Reagan, her fotografert i 1981, var en mester i «fløytespill». Foto: Gene Forte/Consolidated News/Getty Images

I verket Vita Activa fra 1958 skriver den politiske tenkeren Hannah Arendt at det første budet for en fungerende offentlighet er at «alt det som trer frem for allmenheten er synlig og hørbart for alle og enhver». Det andre budet er at vi forstår hvordan det som skiller oss også forbinder oss: Vi sitter på hver vår side av bordet, men vi spiser alle fra det. Hvis bordet skulle forsvinne, ryker offentligheten i samme slengen.

Du kan godt spørre hvordan dette skulle være diskutabelt, og dermed røpe at du er godt oppdratt. Men tenk litt over det: I andre tankeverdener enn Hannah Arendts er situasjonen fullstendig annerledes. Se bare til erkeliberalisten Ayn Rands univers, hvor det å legge noe åpent frem for vanlige mennesker medfører katastrofe for «de som beveger verden», og hvor det tilsvarende er første skritt mot undergangen å la ordinære, bitre, hevngjerrige mennesker få plass ved elitenes bord og bli en propp i «kildens utspring».

Annonse